Tarkennettu haku


  • Kirjoita käyttämäsi hakusanat yhteen tai useampaan tekstialueeseen ja valitse alasvetovalikosta, missä kentissä hakusanojen tulee esiintyä. Lisää tarvittaessa hakukenttärivejä plus(+)-napilla ja valitse lopuksi oikealta, tehdäänkö haku kaikilla (AND) vai millä tahansa (OR) kirjoittamistasi hakusanoista. Jos haluat rajata jonkin hakusanan pois hakutuloksista, käytä NOT-vaihtoehtoa.
  • Hakuryhmiä voi olla yksi tai useampia. Lisää hakuryhmiä plus(+)-napilla. Valitse alasvetovalikosta, haetaanko kaikkien ryhmien (AND) vai minkä tahansa ryhmien (OR) hakusanaehdot täyttävät hakutulokset.
  • Esimerkki: haluat tietoa kaikista Suomen maakunnista paitsi Hämeestä ja Lapista. Kirjoita tarkennetun haun tekstialueisiin maakunnat ja Suomi, ja yhdistä ne toisiinsa alasvetovalikon AND-operaattorilla. Sen jälkeen lisää plus(+)-napilla uusi hakuryhmä ja kirjoita tekstialueisiin Häme ja Lappi yhdistäen ne toisiinsa NOT-operaattorilla. Tällöin mainitut maakunnat jäävät pois hausta:
  • Lisätietoja Tarkennetun haun ohje -infonapista.